Befordringsgodtgørelse
 
 
Befordringsberettigede elever er de elever,
der opfylder minimumkriterierne for afstand mellem skole og hjem:
 
Klassetrin                  Minimumsafstand i km

Bh. kl. - 3. kl.            2,5
4. kl. - 6. kl.              6,0
7. kl.                        7,0
 
 
En elev kan kun være befordringsberettiget op til
den i afstandskriterier anførte maksimumafstand:
 
Klassetrin                  Maksimumsafstand i km

Bh. kl. - 3. kl.            12,5
4. kl. - 6. kl.              16,0
7. kl.                        16,0

 

Afstanden fra skole og hjem måles af Fordelingssekretariatet. Den målte afstand er altid den korteste strækning, 
som eleven pr. 5. september i det pågældende år kan færdes på til fods eller på cykel.

Skolen modtager først endeligt beløb fra Fordelingssekretariatet til fordeling af befordringsgodtgørelse i ultimo december. 
Skolen giver besked via Forældreintra til alle ansøgere om afslag eller tildeling senest ca. medio januar.
Ansøgningsskema er til rådighed på Forældreintra fra i maj / juni måned.

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, da der ikke løbende kan søges om befordringsgodtgørelse.
Selv om befordringsgodtgørelsen vedrører hele skoleåret, får vi først besked om det endelige befordringsgodtgørelse i december. 

Befordringsgodtgørelsen vil så blive fordelt mellem de forældre, der er berettiget og bliver fratrukket skolepengeopkrævningerne 
i perioden februar til juni.

 

Friplads

En gang årligt, via Frie Grundskolers Fællesråd, kan skolen søge om tilskud til betalingen af skolepenge. 
Tilskuddet er indtægtsbestemt og udmåles på grundlag af den senest opgjorte årsindkomst. 
Tilskuddet vedrører skoleåret og udbetales ikke til den enkelte forældre, men krediteres respektive skolepengekonti..

Ansøgningsskema er til rådighed på Forældreintra fra i maj / juni måned.
Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, da der ikke løbende kan søges om tilskud.
Selv om tilskuddet vedrører hele skoleåret, får vi først besked om det endelige tilskud i december.

Friplads bliver fratrukket skolepengeopkrævningerne i perioden februar til juni.
Skolen giver besked via Forældreintra til alle ansøgere om afslag eller tildeling senest ca. medio januar.