Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor.
 

Skole:
Udmeldelse fra forældrene, skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket, fristen er løbende måned + mindst 3 måneders varsel.


SFO og klub:
Udmeldelse fra forældrene, skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket, fristen er løbende måned + mindst 3 måneders varsel.

 

Indskud / depositum betales ikke tilbage, til gængæld er de sidste 3 måneder (opsigelsesperioden) betalingsfri.

(der kompenseres / tilbagebetales ikke for betalingsfrie måneder)

Udmeldelsesblanket kan udskrives fra forældreintra under menuen blanketter.