Falck

Skolen har et Falckabonnement, så vi kan rekvirere Falck til transport af elever til skadestue. Kommer et barn til skade, vurderer personalet skadens omfang og forældrene informeres. Er vi det mindste i tvivl, sender vi barnet på skadestue ifølge med en voksen. Har forældrene mulighed for at komme selv og tage med på skadestuen er det selvfølgelig det bedste, men ellers sender vi en voksen med, indtil forældrene selv kan tage over. Skolen har Falckabonnement, som kan benyttes ved hjemtransport. Abonnementsnummer oplyses på kontoret.

 
 
 

Forsikring

Elever: Skolen har en kombineret elevforsikring. Dækningsomfang er ulykkesforsikring med tandskadedækning, brilleskade, hændelig skade, max.dækning 3000 kr. (1998-priser). Detaljer kan fås ved henvendelse til skolens kontor.
Endvidere dækker erhvervsansvarsforsikring elevernes / børnenes personlige ansvar i den tid, de er under institutionens opsyn.

Tyveri: Skolen har ingen forsikringsdækning. Familiens egen forsikring må dække.
Ødelagt eller bortkommet tøj: Skolen har ingen forsikringsmæssig dækning, så skadevolders eller familiens egen forsikring må dække.
Ulykke: Skolens elevforsikring har dækningssummer ved invaliditet, dødsfald, tandskade og hændelig skade. Summer kan oplyses på kontoret.

I øvrigt opfordres familien til:

Forældre: I arbejdsweekends eller ved andet arbejde på skolen efter aftale er forældre dækket af skolens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.