Værdigrundlag

Værdigrundlaget er udarbejdet på baggrund af en visionsaften tilbage i efteråret 2001, hvor alle forældre var inviteret til en visionsaften. Et udvalg bestående af forældre og personale har lavet følgende sammenskrivning:

Værdier

Det er en værdi, at Det skal børnene have med i rygsækken, når de forlader ØBS: