Se alle billeder fra børnerettighedsdagen 2013
 

Østerbro Lilleskole

Østerbro Lilleskole fejrede Børnekonventionen
På Østerbro Lilleskole arrangerede 5. og 6. klasserne 12 workshops for alle skolens 160 elever. Alle workshops tog udgangspunkt i at oplyse og tale om artiklerne i Børnekonventionen.  Eleverne forberedte selv deres workshops, som hver varede 15 minutter. Til sidst snakkede klasselæreren med eleverne om betydningen af rettighederne og deres udbytte af at arbejde med dem. Her kan I se nogle billeder og læse om deres workshops – måske bliver I inspirerede til at lave noget lignende i 2014:
 


7.klasse kastede sig ud i en tung sag: Artikel 40 - retten til retfærdig behandling i retssager. Eleverne havde forberedt en retssal, hvor en ung dreng var tiltalt. Dommeren afsagde anklageskriftet, anklager og forsvar kom til orde. Juryen var de elever, som besøgte workshoppen og de skulle beslutte om den anklagede var uskyldig eller skyldig. Dommeren sluttede af med at afsige dommen.

 

0.-2.klasse arbejdede for eksempel med artikel 24 – retten til sundhedsydelser og lægehjælp. Eleverne havde forberedt en sundhedsundersøgelse af alle børn, de fik et sundhedskort med sig, hvor deres højde og vægt var skrevet ind. På bagsiden var der sundhedsråd, som de fik talt om. Alle fik et stykke frugt med sig, som var sponsoreret af vores lokale supermarked.3.-4. klasserne arbejdede blandt andet med børnearbejde: Artikel 32 – Retten til beskyttelse af børn mod arbejde der udgør en trussel for dem. Eleverne havde forbedret to stationer, hvor der skulle arbejdes. Der skulle gøres rent på en fabrik, og som I kan se her på billedet, skulle andre elever grave efter guld i minen.3.-4. klasserne brugte også deres krop på Børnerettighedsdagen. De arbejdede med Artikel 27 – retten til en levestandard, der sikrer udvikling på flere niveauer. Eleverne havde forberedt et forløb, hvor de arbejdede med kroppen og lavede yoga og legen ”heksens farve”, de arbejde psykisk med tillidsøvelser og åndeligt med afspænding og det at mærke egen krop.

Fotos: Østerbro Lilleskole