Forskolesamtaler


Der er på skolen tradition for at børnehaveklassen til det kommende skoleår er på besøg i maj måned inden skolestart, dvs. går i skole i 3 dage. 
Der fremsendes invitation i god tid med skema for dagene. Her får børn og forældre lejlighed til at lære hinanden og skolen lidt at kende, 
før det for alvor - er alvor. Der fremsendes også invitation til skolens sommerfest, som finder sted umiddelbart før skolen går på sommerferie.