Bestyrelsens arbejde

 

Østerbro lilleskoles bestyrelse har i samarbejde med skolens ledelse, det overordnede ansvar for skolens økonomiske, såvel som pædagogiske grundlag.

 

Det betyder i praksis at vi tager stilling til budgetter og regnskab; at godkende større poster i forhold til for eksempel lønninger, kurser etc. samt at fastsætte skolepenge, søskendemoderationer eller i tilfælde af nedskæringer Derudover søger bestyrelsen eksterne midler blandt
andet i form af legater og fonde.

 

I forhold til det pædagogiske grundlag, har bestyrelsen ligeledes det overordnede ansvar for skolens pædagogiske linie. Dette foregår i praksis i tæt samarbejde med personalet og den daglige ledelse. Det betyder for eksempel at bestyrelsen i 2008/2009 har fornyet skolens målsætninger til et mere nutidigt sprog og at vi ser os selv som en del af den proces der skal forankre det i praksis.

 

Bestyrelsen har desuden diverse faste udvalg;

Ansættelsesudvalg, SFO - udvalg, Vedligeholdelsesudvalg, etc., og kan nedsætte diverse ad hoc udvalg eller arbejdsgrupper til at tage sig af særlige opgaver, for eksempel Målsætningsudvalg, Overbygningsudvalg, Intranet udvalg, etc.

 

Derudover ser bestyrelsen en vigtig opgave i at være i dialog med den resterende forældregruppe. Dette vil vi forsøge at gøre ved at deltage i møde med den kommende børnehaveklasse, at bestyrelsen udsender kvartalsvis nyhedsbreve, samt at vores arbejde og fremskred i konkrete sager kan følges her på

hjemmesiden. Vi er i øvrigt altid indstillede på at gå i dialog i dagligdagen; er åbne for ideer og nye tiltag. Blandt andet skal man være meget velkommen til at komme med et input og være tov-holder i en konkret sag hvis man har lyst og evner til dette. Drejer det sig dog om deciderede  klagesager, henviser vi til at man altid først går i  dialog med den eller de pågældende, dernæst henvender sig til ledelsen og/eller bestyrelsen.

 

Bestyrelsen holder jævnligt møder, dog undtaget sommerferieperioden.